Aanmelden / afspraak maken

Ergotherapie en Chronisch pijn en/of vermoeidheid


Als je langdurig last hebt van vermoeidheid of pijn raakt dat je in je hele bestaan. Het heeft effect op je dagelijkse activiteiten, hoe je leeft en woont, je werk of studie. Daarnaast komen vaak ook relaties en sociale contacten onder druk te staan. De psychosomatische ergotherapeut houdt hier rekening mee en weet dat niet alleen de medische diagnose en ziekte belangrijk zijn voor het instellen van een therapie. 

De behandeling is gericht op de mens achter de klacht. In de therapie zoeken we samen een weg waarbij er zo min mogelijk gewerkt wordt met aanpassingen en voorzieningen, maar juist gezocht wordt naar zelfstandigheid en eigen regie.

Welke diagnoses?
Voor mensen die als gevolg van een neurologisch aandoening (bijvoorbeeld hersenletsel, CVA, MS, Parkinson) chronische pijn of vermoeidheidsklachten hebben. Ook voor mensen die moeilijk behandelbare klachten hebben (ook wel SOLK genoemd) zoals:

•    Chronische pijn zoals rugklachten, nek en schouderklachten
•    Whiplash
•    KANS (RSI)
•    Omgaan met pijn na een operatie
•    CVS/ME,
•    Fibromyalgie,
•    (dreigende) burn-out
•    (dreigende) arbeidsongeschiktheid als gevolg van de klachten

Psychosomatische Ergotherapeuten
Susan Trienes en Bep van Norden.