Vergoeding

Ergotherapie EemHeuvel heeft met alle zorgverzekeraars een contract. Ergotherapie is een erkend paramedisch beroep en wordt vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. De ergotherapiebehandeling valt hiermee onder het verplichte eigen risico.

Iedereen heeft recht op 10 uur ergotherapie per kalenderjaar. Daarnaast hebben sommige verzekeraars in een aanvullend pakket nog extra uren ( van 2 a 5 uur tot onbeperkt ergotherapie). Voor meer informatie over de vergoeding in uw situatie kunt u contact op nemen met uw zorgverzekering of ga naar zorgwijzer.nl/vergoeding/ergotherapie.

Vacature: ondernemende en enthousiaste ergotherapeut

Ergotherapie Eemheuvel is een vrijgevestigde ergotherapieprak...
Lees meer