Ergotherapie bij Dementie


Lichte tot matige dementie

Ergotherapie richt zich op het verbeteren of het zolang mogelijk behouden van de dagelijkse activiteiten. Hierbij speelt de mantelzorgers vaak een belangrijke rol. Bij de start van de behandeling wordt veel tijd en aandacht besteed aan het levensverhaal van de persoon met dementie. Maar ook wordt er uitvoerig gesproken met de mantelzorger en de moeilijkheden waar hij of zij tegenaan loopt en wat belangrijk voor hem of haar is.

Hierna worden de belangrijkste activiteiten waar u tegenaan loopt geobserveerd door de ergotherapeut. Door het gesprek en de observatie probeert de ergotherapeut de problematiek zo goed mogelijk in kaart te brengen, zodat de behandeling hierop afgestemd kan worden. De mantelzorger zal hierbij een belangrijke taak innemen. Op basis hiervan wordt een werkplan opgesteld met haalbare doelen op meerdere niveaus.

  • Handelingen compenseren zodat de dementerende bijvoorbeeld weer een hobby kan uitvoeren
  • De omgeving aanpassen zodat het risico op vallen vermindert of de dementerende zijn magnetron weer kan gebruiken
  • Instructies geven aan de mantelzorger opdat deze de reacties van de dementerende begrijpt
  • Voldoende eigen tijd voor de mantelzorger creëren 

Dankzij deze ondersteuning is de dementerende in staat om langer in de eigen omgeving te functioneren.

Ernstige dementie
Bij mensen die in een verder stadium van dementie zijn gekomen, ligt de nadruk op het instrueren/ondersteunen van de mantelzorger of de thuiszorg. Het bieden van comfort en zorg dragen voor de veiligheid van de dementerende staan meer op de voorgrond. Vaak moeten meer hulpmiddelen worden ingeschakeld om de mantelzorger te ontlasten. 

Mogelijke interventies ergotherapie
  • Advies zithouding en lighouding om contracturen te voorkomen
  • Voorkomen van decubitus
  • Adviseren om verzorging gemakkelijker te laten verlopen
  • Adviseren over veilige woonomgeving. Zowel wat betreft valgevaar als kans op letsel door verbranding, vergiftiging etc
  • Aanvragen van voorzieningen bij gemeente of zorgverzekeraar (rolstoel, bed, AD materiaal, po-stoel,etc.)
Ergotherapie-eemheuvel maakt gebruik van cookies. Dit doen wij om onze website goed te laten functioneren, het gebruikersgemak te vergroten en de ervaring te verrijken. Lees onze Privacy Statement.
akkoord »