Aanmelden / afspraak maken

Corona - update

We hadden deze pagina graag een andere titel gegeven. Toch is het zinvol en daar doen we het dan ook voor. Op deze pagina vind u altijd de laatste updates m.b.t. Covid19.

Opschaling van de ergotherapie behandelingen 
Ook wij gaan nu weer onze werkzaamheden opschalen. Lees meer hierover in dit document. Het betreft dan de noodzakelijke zorg, die niet uitgesteld kan worden. Uiteraard zullen we bij aanvang altijd een zorgvuldige triage zullen doen, en handelen we conform het nu geldende hygiëneprotocol.

Ergotherapie behandeling Post Covid19
Als zoveel therapeuten zijn ook wij aan het werk met de behandeling na Covid19. We hebben ons al aangesloten bij diverse REACH netwerken met fysiotherapeuten en andere professionals om de zorg te kunnen leveren die nodig is. Ook hebben we webinars gevolgd om ons bij te scholen.

Zo werken we nu samen met de gespecialiseerde fysiotherapeuten in www.chronischzorgnet.nl in Amersfoort, Leusden, Woudenberg en Scherpenzeel. Ergotherapie kan naast de bekende begeleiding bij hulpmiddelen, voorzieningen, val- en decubitus preventie ook hulp bieden bij:
  • Het leren omgaan met vermoeidheid, begeleiding bij opbouw van de belastbaarheid.
  • Aanleren nieuwe leerstrategieën bij cognitieve problematiek en verminderde concentratie.
  • Omgaan met verhoogde gevoeligheid betreffende prikkelverwerking etc.
  • Begeleiding naar werkhervatting
  • Ondersteuning mantelzorger.